Απριλίου 18
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Stalled roll out of OMN.
12:25 μμ
Hamish Campbell wrote a new blog entry, Fashernisat.
11:56 πμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Stalled roll out of OMN.
11:30 πμ
Απριλίου 16
Hamish Campbell wrote a new blog entry, Stalled roll out of OMN.
5:26 μμ
Μαρτίου 15
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, One more step OMN.
8:31 μμ
Hamish Campbell wrote a new blog entry, One more step OMN.
8:23 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Stupid individualism and the possibility of an alternative.
9:07 πμ
Μαρτίου 4
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, A first step to reboot alt/grassroots media.
7:59 μμ
Hamish Campbell wrote a new blog entry, A first step to reboot alt/grassroots media.
6:34 μμ
Μαρτίου 3
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, The left - Stop the rot and start the composting..
12:12 μμ
Μαρτίου 2
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, The left - Stop the rot and start the composting..
8:17 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, The left - Stop the rot and start the composting..
8:14 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, The left - Stop the rot and start the composting..
7:43 μμ
Hamish Campbell wrote a new blog entry, The left - Stop the rot and start the composting..
7:40 μμ
Φεβρουαρίου 23
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Looking at the tech and organising of UK alt/grassroots media.
12:25 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Looking at the tech and organising of UK alt/grassroots media.
12:25 μμ
Φεβρουαρίου 22
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Building a alt/grassrots media network.
2:09 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Building a alt/grassrots media network.
1:19 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Building a alt/grassrots media network.
1:18 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Building a alt/grassrots media network.
10:26 πμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, FAQ - why use open websites.
9:57 πμ
Φεβρουαρίου 21
Hamish Campbell wrote a new blog entry, Building a alt/grassrots media network.
6:11 μμ
Φεβρουαρίου 19
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, History of the visionOntv project.
1:06 μμ
Φεβρουαρίου 18
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, History of the visionOntv project.
5:11 μμ
Hamish Campbell wrote a new blog entry, History of the visionontv project.
5:10 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, How to do ethical aggregation and news flow displays.
11:15 πμ
Φεβρουαρίου 15
Hamish Campbell wrote a new blog entry, How to do ethical aggregation and news flow displays.
12:14 μμ
Φεβρουαρίου 1
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Power Politics of the "undead left".
2:10 μμ
Hamish Campbell wrote a new blog entry, Power Politics of the "undead left".
2:09 μμ
Hamish Campbell wrote a new blog entry, The OMN is up for limited roll out.
12:57 μμ
Ιανουαρίου 31
Hamish Campbell wrote a new blog entry, In Praise of Idleness …another candle lighted.
2:33 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Rebooting Alt/Grassroots Media.
1:52 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Power polatics and the race/gender card.
1:42 μμ
Hamish Campbell wrote a new blog entry, Power polatics and the race/gender card.
1:06 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, The OMN an easy project for everyone.
12:08 μμ
Ιανουαρίου 30
Hamish Campbell wrote a new blog entry, Trust and Media Flows.
11:29 πμ
Ιανουαρίου 29
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Looking at the tech and organising of UK alt/grassroots media.
7:34 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Rebooting Alt/Grassroots Media.
11:59 πμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Rebooting Alt/Grassroots Media.
11:48 πμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Rebooting Alt/Grassroots Media.
10:03 πμ
Ιανουαρίου 26
Hamish Campbell wrote a new blog entry, Rebooting Alt/Grassroots Media.
8:17 μμ
Ιανουαρίου 25
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Alt-geek culture is broken - indymedia.
3:12 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Alt-geek culture is broken - indymedia.
10:27 πμ
Ιανουαρίου 23
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Alt-geek culture is broken - indymedia.
5:55 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Alt-geek culture is broken - indymedia.
2:17 μμ
Ιανουαρίου 22
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Ruffcuts project.
12:40 μμ
Hamish Campbell uploaded a new document, ruffcuts2.jpg.
Hamish Campbell uploaded a new document, ruffcuts1.jpg.
Hamish Campbell uploaded a new document, Ruffcuts1.png.
Ιανουαρίου 20
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, User story for the OMN - Ana and her Cat Pixy.
5:20 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Draft user storys.
5:19 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Were is value online.
5:07 μμ
Ιανουαρίου 19
Hamish Campbell wrote a new blog entry, Moveing through/past "blocking" in activism.
11:55 πμ
Ιανουαρίου 18
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Where next for grassroots/alt-media?.
9:02 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Draw a line in the sand.
9:00 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, User story for the OMN - Ana and her Cat Pixy.
8:56 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Open Media Network user story's Lucy.
8:55 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, OMN user storys - A Writers Blog.
8:53 μμ
Ιανουαρίου 17
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Foundations of alt/grassroots projects.
7:25 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, were is value online.
7:24 μμ
Ιανουαρίου 16
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Outline of the OMN.
11:43 πμ
Ιανουαρίου 12
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, OMN user storys - A Writers Blog.
11:23 μμ
Hamish Campbell wrote a new blog entry, OMN user storys - A Writers Blog.
11:22 μμ
Hamish Campbell wrote a new blog entry, OMN and publishing on smart phones.
7:11 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, were is value online.
6:27 μμ
Hamish Campbell wrote a new blog entry, Were is value on the openweb.
6:26 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Outline of the OMN.
6:16 μμ
Hamish Campbell wrote a new blog entry, Outline of the OMN.
6:15 μμ
Ιανουαρίου 2
Hamish Campbell updated a wiki page, FrontPage, in OMN.
12:09 πμ
Δεκεμβρίου 29
Hamish Campbell wrote a new blog entry, Foundations of alt/grassroots projects.
4:18 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, The 4 opens.
4:12 μμ
Δεκεμβρίου 27
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Outline of 20 years ups and downs of grassroots activism in the UK.
8:06 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Outline of 20 years ups and downs of grassroots activism in the UK.
8:04 μμ
spellchecka commented on Hamish Campbell's blog entry, Never heard of Spellchecker? Get someone else to l....
6:18 μμ
Δεκεμβρίου 26
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Open standards and the OMN.
6:02 μμ
Hamish Campbell wrote a new blog entry, Open standards and the OMN.
5:57 μμ
Δεκεμβρίου 24
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, The OMN an easy project for everyone.
6:29 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, The OMN an easy project for everyone.
6:27 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, The OMN an easy project for everyone.
6:22 μμ
Hamish Campbell wrote a new blog entry, The OMN an easy project for everyone.
6:21 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, The Witches Cauldron - open activist archive.
4:34 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, The open activist archive - The Witches Cauldron.
4:33 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, The open activist archive - The Witches Cauldron.
4:19 μμ
Δεκεμβρίου 23
Ο/Η Hamish Campbell πρόσθεσε μια νέα εγγραφή σελιδοδείκτη, Novara Media, στο Link.
7:53 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, You do all know that posting polatics on #failbook is a pointless circle of nothingness.
7:34 μμ
Hamish Campbell wrote a new blog entry, A example live edit TV studio schedule.
7:28 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, People who aspire to be exploitation class.
7:14 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, The open activist archive.
2:36 μμ
Hamish Campbell wrote a new blog entry, The open activist archive.
1:29 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Undercurrents in the Mainstream - The Trojan Horse Application.
1:05 μμ
Δεκεμβρίου 21
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Ruffcuts project.
8:16 μμ
Hamish Campbell wrote a new blog entry, Ruffcuts project.
2:09 μμ
Hamish Campbell wrote a new blog entry, Undercurrents in the Mainstream - The Trojan Horse Application.
1:17 μμ
Δεκεμβρίου 20
Hamish Campbell wrote a new blog entry, People who aspire to be exploitation class.
9:28 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Draft user storys.
9:24 μμ
9:23 μμ
Hamish Campbell wrote a new blog entry, Food for thought for thoughts who do not like conflict.
9:19 μμ
Hamish Campbell wrote a new blog entry, Why do I call Facebook a #dotcon.
9:17 μμ
Hamish Campbell wrote a new blog entry, Draft user storys.
9:14 μμ
Hamish Campbell wrote a new blog entry, Human beings are by nature social creatures - we link.
9:09 μμ
Προσυπογράψτε σε αυτές τις δραστηριότητες. (Ανοίγει νέο παράθυρο)