Μαρτίου 8
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Seeding video on the #openweb.
12:46 μμ
Hamish Campbell wrote a new blog entry, Seeding video on the #openweb.
12:35 μμ
Φεβρουαρίου 22
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, The 4 opens.
11:12 πμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Lets look at some alt projects from the perspective of the #4opens - Themediafund.
11:04 πμ
11:04 πμ
Νοεμβρίου 28
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Escaping the #dotcon worldwide.
3:18 μμ
Νοεμβρίου 4
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Escaping the #dotcon worldwide.
2:45 μμ
Hamish Campbell wrote a new blog entry, Escaping the #dotcon worldwide.
2:41 μμ
Οκτωβρίου 27
Hamish Campbell wrote a new blog entry, 4opens archiving project.
4:26 μμ
Οκτωβρίου 23
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, We need projects like the Media Fund as part of a #openweb echo-syteam.
7:09 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, We need projects like the Media Fund as part of a #openweb echo-syteam.
7:05 μμ
7:04 μμ
Οκτωβρίου 22
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Next 4opens projects.
5:54 μμ
Οκτωβρίου 21
Hamish Campbell wrote a new blog entry, Next 4opens projects.
8:48 μμ
Οκτωβρίου 20
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Making History - Resistance Exhibition!.
3:14 μμ
Οκτωβρίου 18
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Making History - Resistance Exhibition!.
10:56 μμ
Hamish Campbell wrote a new blog entry, Making History - Resistance Exhibition!.
9:10 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Offering a real alternative to the dotcon world.
12:51 μμ
Οκτωβρίου 17
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Offering a real alternative to the dotcon world.
5:19 μμ
Hamish Campbell wrote a new blog entry, Offering a real alternative to the dotcon world.
5:11 μμ
Οκτωβρίου 7
6:16 μμ
Οκτωβρίου 6
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Lets look at some alt projects from the perspective of the #4opens - Novaramedia.
1:17 μμ
1:13 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Lets look at some open projects from the perspective of the #4opens - Mastodon.
12:51 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Lets look at some #dotcons from the perspective of the #4opens - Facebook.
12:48 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Lets look at some alt projects from the perspective of the #4opens - thecanary.
12:44 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Lets look at some alt projects from the perspective of the #4opens - democracynow.
12:44 μμ
12:40 μμ
Σεπτεμβρίου 27
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Lets look at some alt projects from the perspective of the #4opens - thecanary.
11:51 πμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Lets look at some alt projects from the perspective of the #4opens - thecanary.
11:48 πμ
11:42 πμ
Σεπτεμβρίου 26
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, The 4 opens.
12:19 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Lets look at some #dotcons from the perspective of the #4opens - Facebook.
12:08 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Lets look at some open projects from the perspective of the #4opens - Mastodon.
12:08 μμ
12:07 μμ
Σεπτεμβρίου 25
5:52 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Lets look at some #dotcons from the perspective of the #4opens - Facebook.
5:21 μμ
5:04 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, The 4 opens.
4:46 μμ
Hamish Campbell wrote a new blog entry, Don’t trust the #fashernista.
4:27 μμ
Σεπτεμβρίου 23
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, A look at were alt/grassroots media is at.
2:25 μμ
Σεπτεμβρίου 17
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Why do alt/grassroots media fail.
10:18 πμ
Hamish Campbell wrote a new blog entry, A look at were alt/grassroots media is at.
10:12 πμ
Hamish Campbell wrote a new blog entry, Why do alt/grassroots media fail.
10:01 πμ
Σεπτεμβρίου 10
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Some questions came out of the last grassroots media gathering about OMN.
5:35 μμ
Αυγούστου 21
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Power Politics of the "undead left".
10:03 πμ
Αυγούστου 5
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, The idealogical swing.
2:26 μμ
Ιουλίου 29
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, The idealogical swing.
6:22 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, The idealogical swing.
5:48 μμ
Ιουλίου 27
Hamish Campbell wrote a new blog entry, The idealogical swing.
7:31 μμ
Ιουλίου 21
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Building alt/grassroots media networks to challenge the traditional media.
7:34 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Building alt/grassroots media networks to challenge the traditional media.
3:44 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Building alt/grassroots media networks to challenge the traditional media.
1:37 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Building alt/grassroots media networks to challenge the traditional media.
1:35 μμ
Hamish Campbell uploaded a new document, Capture thecanarey.PNG.
Hamish Campbell uploaded a new document, Capture realnews.PNG.
Hamish Campbell uploaded a new document, Capture navara.PNG.
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Building alt/grassroots media networks to challenge the traditional media.
12:48 μμ
Ιουλίου 16
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Building alt/grassroots media networks to challenge the traditional media.
7:34 μμ
7:31 μμ
Ιουνίου 30
Hamish Campbell wrote a new blog entry, Were next for the alt/grassroots media.
8:46 μμ
Ιουνίου 27
Hamish Campbell wrote a new blog entry, Open letter to 4 alt/grasssroots media groups about the openweb.
5:21 μμ
Ιουνίου 14
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, The Witches Cauldron - open activist archive.
2:31 μμ
Hamish Campbell wrote a new blog entry, Making History.
1:35 μμ
Μαΐου 13
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Trying to unstall the roll out of OMN.
12:50 μμ
Μαΐου 12
Hamish Campbell wrote a new blog entry, Trying to unstall the roll out of OMN.
12:00 μμ
Απριλίου 18
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Stalled roll out of OMN.
12:25 μμ
Hamish Campbell wrote a new blog entry, Fashernisat.
11:56 πμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Stalled roll out of OMN.
11:30 πμ
Απριλίου 16
Hamish Campbell wrote a new blog entry, Stalled roll out of OMN.
5:26 μμ
Μαρτίου 15
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, One more step OMN.
8:31 μμ
Hamish Campbell wrote a new blog entry, One more step OMN.
8:23 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Stupid individualism and the possibility of an alternative.
9:07 πμ
Μαρτίου 4
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, A first step to reboot alt/grassroots media.
7:59 μμ
Hamish Campbell wrote a new blog entry, A first step to reboot alt/grassroots media.
6:34 μμ
Μαρτίου 3
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, The left - Stop the rot and start the composting..
12:12 μμ
Μαρτίου 2
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, The left - Stop the rot and start the composting..
8:17 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, The left - Stop the rot and start the composting..
8:14 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, The left - Stop the rot and start the composting..
7:43 μμ
Hamish Campbell wrote a new blog entry, The left - Stop the rot and start the composting..
7:40 μμ
Φεβρουαρίου 23
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Looking at the tech and organising of UK alt/grassroots media.
12:25 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Looking at the tech and organising of UK alt/grassroots media.
12:25 μμ
Φεβρουαρίου 22
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Building a alt/grassrots media network.
2:09 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Building a alt/grassrots media network.
1:19 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Building a alt/grassrots media network.
1:18 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Building a alt/grassrots media network.
10:26 πμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, FAQ - why use open websites.
9:57 πμ
Φεβρουαρίου 21
Hamish Campbell wrote a new blog entry, Building a alt/grassrots media network.
6:11 μμ
Φεβρουαρίου 19
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, History of the visionOntv project.
1:06 μμ
Φεβρουαρίου 18
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, History of the visionOntv project.
5:11 μμ
Hamish Campbell wrote a new blog entry, History of the visionontv project.
5:10 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, How to do ethical aggregation and news flow displays.
11:15 πμ
Φεβρουαρίου 15
Hamish Campbell wrote a new blog entry, How to do ethical aggregation and news flow displays.
12:14 μμ
Φεβρουαρίου 1
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Power Politics of the "undead left".
2:10 μμ
Hamish Campbell wrote a new blog entry, Power Politics of the "undead left".
2:09 μμ
Hamish Campbell wrote a new blog entry, The OMN is up for limited roll out.
12:57 μμ
Ιανουαρίου 31
Hamish Campbell wrote a new blog entry, In Praise of Idleness …another candle lighted.
2:33 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Rebooting Alt/Grassroots Media.
1:52 μμ
Ο/Η Hamish Campbell ενημέρωση μια εγγραφή blog, Power polatics and the race/gender card.
1:42 μμ
Hamish Campbell wrote a new blog entry, Power polatics and the race/gender card.
1:06 μμ
Προσυπογράψτε σε αυτές τις δραστηριότητες. (Ανοίγει νέο παράθυρο)